Toimintaa -teemahanke

Toimintaa -teemahankkeen hakua jatketaan 11.12.2020 asti

Teemahankkeessa yhdistykset voivat markkinoida kylää, toteuttaa uuden tapahtuman, uudistaa vanhaa tapahtumaa tai järjestää kurssin, koulutuksen tai opintomatkan.

Rahoitusta voi saada 
1) kylän markkinointikuluihin: kylää tuodaan esiin asumis- ja virkistäytymispaikkana esimerkiksi valokuvin ja tekstein somessa tai netissä.
2) uusien tapahtumien järjestämiseen tai vanhojen tapahtumien uudistamiseen
3) koulutuksiin ja opintomatkoihin
- esim. järjestysmies-, hygieniapassi-, ensiapukoulutukset
- opintomatkoilla, joilla tutustaan muihin tapahtumiin, matkailumahdollisuuksiin, yhdistys- tai elinkeinotoimintaan.

Tuettava toiminta ei saa olla yhdistyksen normaalia, jo vakiintunutta, toimintaa. 

Miten haetaan
Teemahanke on Leader Länsi-Saimaan hakema hanke, jonka osatoteuttajia ovat paikalliset yhdistykset. Yhdistykset hakevat omaa alahankettaan hakemuslomakkeella. Yhdistys perustelee hakemuksessaan, millaista toimintaa aikoo omassa alahankkeesssaan toteuttaa ja erittelee sen vaatimat kustannukset. 

Kustannukset ja rahoitus
Alahankkeen kustannukset voivat olla 1000-10 000 euroa. Kustannukset voivat koostua palkoista, palkkioista, ostopalveluista (esim. kouluttajien palkkioista, tapahtuman äänentoistosta), vuokrista, matkakuluista ja muista kuluista (esim. tapahtuman ja koulutuksen järjestämiseen liittyvät toimisto- ja markkinointikustannukset, lehti-ilmoitukset). Opintomatkoilla hyväksyttäviä kustannuksia ovat esimerkiksi bussimatkat ja mahdolliset kohteiden esittelykulut. Ruoka- ja majoituskulut eivät ole hyväksyttäviä kustannuksia. Kustannusten kohtuullisuus on perusteltava hakemuksessa ja yli 2500 euron kustannukset on kilpailutettava.

Leader-rahoitusta voi saada 80 %:lle kustannuksista. 20 % omarahoitus on yksityistä rahaa. Osan omarahoituksesta voi korvata talkootyöllä.
Hanke toteutetaan kertakorvausmallilla. Hakemusvaiheessa yhdistys kertoo, miten kustannukset maksatusvaiheessa todennetaan. Tapahtuman voi todentaa esimerkiksi valokuvilla lehti-ilmoituksista ja tapahtumasta, kurssin tai opintomatkan esimerkiksi ohjelmalla, osallistujalistalla ja valokuvilla.

Kuka voi hakea?
Alahanketta voivat hakea yhdistykset, säätiöt ja yleishyödylliset osuuskunnat, jotka toimivat Leader Länsi-Saimaan toiminta-alueella (Lemi, Luumäki, Savitaipale, Taipalsaari ja Lappeenrannan maaseutualueet).

Milloin voi hakea?
Hakemus liitteineen on jätettävä 6.10.2020 – 11.12.2020 välisenä aikana Leader-toimistoon. Hakemuksen voi toimittaa sähköpostilla tai postitse. Hankkeella on toteutusaikaa vuoden 2022 loppuun asti.

Miten alahankkeet valitaan?
Leader Länsi-Saimaan hallitus arvioi ja pisteyttää hakemukset sekä tekee valinnat Leader Länsi-Saimaan yleisten valintakriteerien perusteella. Lisäpisteitä toimenpide voi saada mm. positiivisista ympäristövaikutuksista, yhteistyön lisääntymisestä ja nuorten toteuttamasta tai nuoriin kohdistuvasta toimenpiteestä.

Valinnassa huomioidaan hankkeeseen käytettävä rahamäärä suhteessa tuloksiin ja hankkeeseen osallistujien sitoutuneisuus. Haussa etusijalla ovat ne yhdistykset, jotka eivät ole saaneet rahoitusta aikaisemmin maaseuturahastosta ja joiden toimintaan hankkeella on positiivisia ja pitkäaikaisia vaikutuksia.

Hankkeiden saamat pisteet ratkaisevat rahoituksen. Suurimmat pistemäärät saaneet hankkeet rahoitetaan. Tasapisteiden osalta valinnassa painotetaan alueellista tasapuolisuutta. Alahankkeiden pisteytyksen ja päätöksen rahoitettavista toimenpiteistä tekee Leader Länsi-Saimaan hallitus. Hallituksella on oikeus myös pienentää tuen osuutta tai rahoittaa vain osa alahankkeen toimenpiteistä.

Hankkeen aloitus
Valinnan jälkeen Leader Länsi-Saimaa tekee kirjalliset sopimukset valittujen alahankkeiden toteuttajien kanssa. Sopimuksella varmistetaan tuen myöntämisen ja maksamisen edellytysten täyttyminen sekä tuen ehtojen noudattaminen.

Valinnan jälkeen valituille alahankkeiden toteuttajille järjestetään koulutus hankkeen toteuttamiseen ja hallintoon liittyen. Lisäksi alahankkeille annetaan koulutusta tapahtumien järjestämiseen liittyvistä velvoitteista, lupa- ja turvallisuusasioista.

Hankkeen saa aloittaa omalla riskillä sen jälkeen, kun hanke on kuitattu vastaanotetuksi Leader Länsi-Saimaan toimistolla. Jos hanke ei tule valituksi teemahankkeeseen, kustannukset jäävät hakijan kustannuksiksi.

Tuen maksu
Tuki maksetaan jälkikäteen hakuvaiheessa sovittuja todentamisasiakirjoja vastaan (valokuvat, osallistujalistat, ohjelmat ym.). Maksatusta voi hakea enintään kahdessa erässä myöhemmin sovittavan maksuaikataulun mukaan.

Hankkeen toteutuminen todennetaan hakuvaiheessa sovitulla tavalla (esim. osallistujalistat, valokuvat, ohjelma sekä lyhyt raportti). Kirjanpitoa tai tositekopioita ei tarvitse toimittaa. Hakija vastaa siitä, että hankkeen kustannukset merkitään hakijan kirjanpitoon. Hankkeen toteuttaja vastaa myös välirahoituksen järjestämisestä.

Hakemuslomake, tarvittavat liitteet ja hakemuksen toimittaminen Leader-toimistoon
Hakemus tehdään lomakkeelle nro 3325A, jonka allekirjoittavat yhdistyksen viralliset allekirjoittajat.

Hankehakemuksen mukana toimitaan seuraavat liitteet:
• Allekirjoitettu pöytäkirjanote siitä kokouksesta, jossa tuen hakemisesta päätetty (tekstinä: ”Päätetään hakea x-asiaan Leader-rahoitusta Leader Länsi-Saimaan Toimintaa-teemahankkeesta”)
• Yhteisön säännöt ja ajantasainen yhdistysrekisteriote (selvitys hakijan nimenkirjoitusoikeudesta)
• Viimeisin tuloslaskelma ja tase (selvitys hakijan taloudellisesta tilanteesta)

Hakemuslomake liitteineen ja sääntöjen mukaisesti allekirjoitettuna tulee toimittaa pe 11.12.2020 mennessä osoitteeseen:

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
tai Leader Länsi-Saimaa ry
Raatimiehenkatu 18, 53100 Lappeenranta

Lisätiedot:
hankesihteeeri Tiina Sirppiniemi, 
puh. 045 135 2804, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. tai
toiminnanjohtaja Terhi Ojanen
puh. 045 668 9007, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Mikä on teemahanke?
Teemahanke on kevyempi vaihtoehto perinteiselle yleishyödylliselle hankkeelle. Sen avulla voidaan toteuttaa pieniä, alle 10 000 euron hankkeita. Teemahankkeen hallinnoi Leader Länsi-Saimaa ry ja siihen kuuluu useita pieniä, yhdistysten toteuttamia alahankkeita.

Ota yhteyttä
  • Yhteystiedot

   Raatimiehenkatu 18, 2. kerros
   53100 Lappeenranta
   Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
   Katso kaikki yhteystiedot

   Seuraa myös

   Facebook 

  • Liity jäseneksi

   Täytä jäsenlomake