Tehdään yhdessä -teemahanke

Tehdään yhdessä - teemahankkeen hakua jatkettiin 11.12.2020 asti

Teemahanke on tarkoitettu yhdistysten pienille (n. 1 000-10 000 euron) investoinneille, joilla parannetaan ihmisen ja ympäristön hyvinvointia sekä elinympäristön turvallisuutta.

Teemahankkeessa voidaan toteuttaa esimerkiksi investointeja, joissa
1) rakennetaan alueen harrastus- ja virkistysmahdollisuuksia tai retkeilyreittejä ja taukopaikkoja
2) parannetaan yhteisten tilojen energiatehokkuutta, siirrytään yhteisissä tiloissa uusiutuvaan energiaan tai tuhotaan vieraskasveja
3) parannetaan asuinympäristön turvallisuutta esimerkiksi hankkimalla kylälle defibrillaattori, parantamalla yhteiskäytössä olevien tilojen valaistusta tai hankkimalla tiloihin kameravalvontaa.

Investoinnit voivat olla kone-, laite- ja kalustoinvestointeja sekä rakentamista tai remontointia. Tukea saa 50 % ja osan omarahoituksesta voi korvata talkootyöllä.

Tuettava toiminta ei saa olla yhdistyksen normaalia, jo vakiintunutta, toimintaa.

Miten haetaan
Teemahanke on Leader Länsi-Saimaan hakema hanke, jonka osatoteuttajia ovat paikalliset yhdistykset. Yhdistykset hakevat omaa alahankettaan hakemuslomakkeella

Yhdistys perustelee hakemuksessaan, miksi investointi on tarpeen, miten se vaikuttaa yhdistyksen toimintaan ja erittelee sen vaatimat kustannukset. Kustannukset voivat koostua rakentamiseen liittyvistä kustannuksista (työ ja tarvikkeet) sekä koneista ja laitteista.

Kustannukset ja rahoitus
Alahankkeen kustannukset voivat olla 1000-10 000 euroa. Kustannusten kohtuullisuus on perusteltava hakemuksessa ja yli 2500 euron kustannukset on kilpailutettava.

Leader-rahoitusta voi saada 50 %:lle kustannuksista. 50 % omarahoitus on yksityistä rahaa, josta osan voi korvata talkootyöllä.

Hanke toteutetaan kertakorvausmallilla. Hakemusvaiheessa yhdistys kertoo, miten kustannukset maksatusvaiheessa todennetaan. Investoinnin voi todentaa esimerkiksi valokuvilla hankinnoista tai toteutuneesta remontista (ennen ja jälkeen) sekä kirjallisella raportilla

Kuka voi hakea?
Alahanketta voivat hakea yhdistykset, säätiöt ja yleishyödylliset osuuskunnat, jotka toimivat Leader Länsi-Saimaan toiminta-alueella (Lemi, Luumäki, Savitaipale, Taipalsaari ja Lappeenrannan maaseutualueet).

Milloin voi hakea?
Hakemus liitteineen on jätettävä 6.10.2020 – 11.12.2020 välisenä aikana Leader-toimistoon. Hakemuksen voi toimittaa sähköpostilla tai postitse. Hankkeella on toteutusaikaa vuoden 2022 loppuun asti.

Miten alahankkeet valitaan?
Leader Länsi-Saimaan hallitus arvioi ja pisteyttää hakemukset sekä tekee valinnat Leader Länsi-Saimaan yleisten valintakriteerien perusteella. Lisäpisteitä toimenpide voi saada mm. positiivisista ympäristövaikutuksista, yhteistyön lisääntymisestä ja nuorten toteuttamasta tai nuoriin kohdistuvasta toimenpiteestä.

Valinnassa huomioidaan hankkeeseen käytettävä rahamäärä suhteessa tuloksiin ja hankkeeseen osallistujien sitoutuneisuus. Haussa etusijalla ovat ne yhdistykset, jotka eivät ole saaneet rahoitusta aikaisemmin maaseuturahastosta ja joiden toimintaan hankkeella on positiivisia ja pitkäaikaisia vaikutuksia.

Hankkeiden saamat pisteet ratkaisevat rahoituksen. Suurimmat pistemäärät saaneet hankkeet rahoitetaan. Tasapisteiden osalta valinnassa painotetaan alueellista tasapuolisuutta. Alahankkeiden pisteytyksen ja päätöksen rahoitettavista toimenpiteistä tekee Leader Länsi-Saimaan hallitus. Hallituksella on oikeus myös pienentää tuen osuutta tai rahoittaa vain osa alahankkeen toimenpiteistä.

Hankkeen aloitus
Valinnan jälkeen Leader Länsi-Saimaa tekee kirjalliset sopimukset valittujen alahankkeiden toteuttajien kanssa. Sopimuksella varmistetaan tuen myöntämisen ja maksamisen edellytysten täyttyminen sekä tuen ehtojen noudattaminen.

Valinnan jälkeen valituille alahankkeiden toteuttajille järjestetään koulutus hankkeen toteuttamiseen ja hallintoon liittyen.

Hankkeen saa aloittaa omalla riskillä sen jälkeen, kun hanke on kuitattu vastaanotetuksi Leader Länsi-Saimaan toimistolla. Jos hanke ei tule valituksi teemahankkeeseen, kustannukset jäävät hakijan kustannuksiksi.

Tuen maksu
Tuki maksetaan jälkikäteen hakuvaiheessa sovittuja todentamisasiakirjoja vastaan (valokuvat, raportit ym.). Maksatusta voi hakea enintään kahdessa erässä myöhemmin sovittavan maksuaikataulun mukaan.

Maksua haettaessa toimenpiteen toteutuminen todennetaan lyhyellä kirjallisella raportilla sekä valokuvalla hankinnasta, remontoidusta kohteesta tai rakennetuista rakennelmista. Kirjanpitoa tai tositekopioita ei tarvitse toimittaa. Hakija vastaa siitä, että hankkeen kustannukset merkitään hakijan kirjanpitoon. Hankkeen toteuttaja vastaa myös välirahoituksen järjestämisestä.

Mitä pitää huomioida?
Teemahankkeen tukisäännökset ovat samat kuin tavallisen investointihankkeen säännökset. Toimenpiteen suunnittelussa tulee huomioida mm. seuraavat asiat:
• Yhdistyksen vakiintuneeseen toimintaan kuuluvia tehtäviä ei tueta, tuettavan toiminnan tulee tuottaa jotain lisäarvoa toimintaan.
• Investointikohteen tai investoinnin on oltava aidosti ja avoimesti yhteisessä käytössä ja koneet/laitteet on sijoitettava tällaisiin yhteisiin kokoontumistiloihin. Hyödyn tulee ohjautua mahdollisimman laajasti alueen asukkaille ja toimijoille.
• Koneiden /laitteiden ja muiden tehtävien hankintojen on oltava sellaisia, jotka oletettavasti kestävät yli 5 vuoden käyttöä.

Hakemuslomake, tarvittavat liitteet ja hakemuksen toimittaminen Leader-toimistoon
Hakemus tehdään lomakkeelle nro 3325B. Hakemuksen allekirjoittavat yhdistyksen viralliset nimenkirjoittajat.

Hankehakemuksen mukana toimitaan seuraavat liitteet:
• Kustannuserittely ja tarvittaessa siihen liittyvät tarjoukset
• Allekirjoitettu pöytäkirjanote siitä kokouksesta, jossa tuen hakemisesta päätetty (tekstinä: ”Päätetään hakea x-asiaan Leader-rahoitusta Tehdään yhdessä -teemahankkeesta”)
• Yhteisön säännöt ja ajantasainen yhdistysrekisteriote (selvitys hakijan nimenkirjoitusoikeudesta)
• Viimeisin tuloslaskelma ja tase (selvitys hakijan taloudellisesta tilanteesta)
• Arvio vastikkeettoman työn määrästä ja laadusta, mikäli omarahoitusta katetaan talkoilla (lomake 3306F, löytyy tästä)
• Vuokrattuun kohteeseen/alueelle investoitaessa riittävän pitkä vuokra-/käyttöoikeussopimus ja vuokranantajan lupa investointiin sekä vuokraoikeuden rekisteröinti. Retkeilyreiteiltä tulee olla maanomistajan kirjalliset luvat.

Kunnostus- ja rakennuskohteissa lisäksi:
• pohja- ja asemapiirros tai karttakuva sijainnista
• mahdolliset rakennuspiirustukset, rakennusselostus ja näihin perustuva kustannusarvio
• tarvittavat luvat, esim. toimenpide- ja rakennuslupa
• palovakuutustodistus

Hakemuslomake liitteineen ja sääntöjen mukaisesti allekirjoitettuna tulee toimittaa pe 11.12.2020 mennessä osoitteeseen:

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
tai Leader Länsi-Saimaa ry
Raatimiehenkatu 18, 53100 Lappeenranta

Lisätiedot:
hankesihteeeri Tiina Sirppiniemi, 
puh. 045 135 2804, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. tai
toiminnanjohtaja Terhi Ojanen
puh. 045 668 9007, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Mikä on teemahanke?
Teemahanke on kevyempi vaihtoehto perinteiselle yleishyödylliselle hankkeelle. Sen avulla voidaan toteuttaa pieniä, alle 10 000 euron hankkeita. Teemahankkeen hallinnoi Leader Länsi-Saimaa ry ja siihen kuuluu useita pieniä, yhdistysten toteuttamia alahankkeit

 

 

Ota yhteyttä
  • Yhteystiedot

   Raatimiehenkatu 18, 2. kerros
   53100 Lappeenranta
   Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
   Katso kaikki yhteystiedot

   Seuraa myös

   Facebook 

  • Liity jäseneksi

   Täytä jäsenlomake