Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Jaa tämä artikkeli

Rekisteriseloste

Rekisterin nimi: 
Leader Länsi-Saimaa ry:n jäsenrekisteri (Sähköinen tiedosto)

Rekisterinpitäjä: 
Leader Länsi-Saimaa ry  

Y-tunnus: 
1439369-3

Osoite: 
Kipparinkatu 1, 53900 LAPPEENRANTA
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
www.leaderlansisaimaa.fi

Yhteyshenkilö:   
Tiina Sirppiniemi
p. 045 135 2804
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste:
25.5.2018/TS  Rekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Rekisterinpitäjä tai sen valtuuttama yhteistyökumppani käyttää rekistereissä olevia henkilötietoja henkilötietolain mukaisesti mm. jäsenasioiden hoitamiseen, jäsenmaksujen maksamiseen, maksujen valvontaan ja perintään sekä tiedottamiseen ja viestintään.

Rekisterin tietosisältö:
Nimi
Yhteystiedot (osoite, sähköposti ja puhelinnumero)Nimi
(osoite, sähköposti ja puhelinnumero
Jäsenmaksun suoritus

Yhdistys/yhteisöt/Yritykset:
Yhteyshenkilö:
(Puheenjohtaja/sihteeri/taloudenhoitaja)
Jäsenmaksun suoritus

Rekisterin tietolähteet:
Henkilötietoja kerätään jäsenen ilmoituksen perusteella tai jäsenyyttä hakevan henkilön ilmoituksella jäsenhakemuslomakkeesta. Jäsenen osoitetietoja voidaan päivittää osoite- ja/tai muuta vastaavaa palvelua tarjoavien rekisterinpitäjien rekistereistä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:
Tietoja ei siirretä eikä luovuteta EU:n tai ETAn ulkopuolelle.

Tietojen säilytys ja suojaus:
Henkilötiedot kerätään sähköisiin tietokantoihin, jotka on suojattu palomuurein, salasanoin sekä muilla teknisillä keinoilla. Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kunnes jäsen ilmoittaa kirjalli- sesti eroavansa jäsenyydestä tai yhdistyksen hallitus erottaa jäsenen (Yhdistyksen säännöt 4§).

Tarkastusoikeus
Reksiteriin merkityllä jäsenellä on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin tallennetut tietonsa ja pyytää reksiterinpitäjää korjaamaan virheelliset tiedot. Tarkastuspyyntö on pyydettävä kirjallisena rekisterinpitäjältä.

Tietojen korjaaminen:
Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön pyynnöstä oikaistava, poistettava tai täy dennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.