Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content
Elinvoimaa yritystoiminnasta

Jaa tämä artikkeli

Leader-tuet yrityksille

Onko sinulla yritysidea? Tai jo toimiva yritys, jonka toimintaa haluat kehittää tai laajentaa?

Yritys, yrittäjä tai aloittava yrittäjä voi saada Leader -tukea esimerkiksi :

 • tuotteiden, palveluiden ja tekniikoiden kehittämiseen
 • koneiden ja laitteiden hankintaan
 • toimitilojen rakentamiseen, korjaamiseen ja laajentamiseen
 • liikkeenjohto- ja markkinointitaitojen kehittämiseen
 • yritystoiminnan käynnistämiseen, suunnitteluun ja kehittämiseen

Leader-ryhmän kautta tukea voi hakea myös osa-aikaisen yritystoiminnan käynnistämiseen tai siihen liittyviin investointeihin. 

Yritystukilajit

 • Investointituki
  Yrityksen investointitukea voi saada koneiden ja laitteiden sekä muun käyttöomaisuuden (esim. tietokoneohjelmistot, patentit, käyttöluvat) hankintaan sekä rakentamiseen tai rakennuksen hankintaan. Investoinnin kokonaiskustannukset 5 000 - 100 000 €.

  Tukea voidaan myöntää 20-30% hyväksytyistä kustannuksista. Tuen taso riippuu siitä, millä alueella yrityksen toimipaikka sijaitsee. Harvaan asutulla ja ydinmaaseudulla tuki on korkeampi kuin kaupungin läheisellä maaseudulla. Lue lisää yrittäjien investointituista
 • Yrityksen kehittäminen
  Asiantuntijapalveluihin, mm. investoinnin suunnitteluun, markkinoinnin suunnitteluun, tuotekehitykseen, laskelmien tekemiseen. Lue lisää yritystoiminnan kehittämisen tukimuodoista.
 • Yrityksen käynnistäminen (aloittava yritys)
  Tukea voi saada yritystoiminnan kokeiluun, osa-aikaisen tai päätoimisen yritystoiminnan käynnistämiseen tai investointituen hakemisen valmisteluun tai olemassa olevan yrityksen ostamisen suunnitteluun. Hyväksyttäviä kustannuksia ovat esimerkiksi asiantuntijapalveluiden osto. Osassa tukityypeistä hakijalla tulee olla y-tunnus, osassa y-tunnusta ei tarvita. Ennen kuin teet hakemuksen, ota yhteyttä Leader-toimistoon! Lue lisää aloittavan yrittäjän tukimahdollisuuksista.
 • Maatalouden alkutuotannon kokeilu
   

Kriteereinä on hyvän idean lisäksi muun muassa liiketoiminnan kannattavuus, 18 vuoden ikä, riittävä alan ammattitaito (koulutus- tai työkokemus), liiketoimintaosaaminen ja toimialan kilpailutilanne alueella. Tukea saadakseen yrityksellä tulee olla edellytykset kannattavaan toimintaan. Toiminnan tulee merkittävästi parantaa yrityksen kannattavuutta tai lisätä työllisyyttä.

Ota aina ensin yhteyttä Leader Länsi-Saimaan toimistoon ennen kuin lähdet hakemaan tukea.

 

Yritysryhmä voi saada tukea esimerkiksi

 • yritysten yhteistyön kehittämiseen
 • yritysten yhteisen tuoteperheen tai tuotantoketjun kehittämiseen

Tukea voi saada aloittava yritys, alle viisi henkilöä työllistävä mikroyritys, tai maatila, joka harjoittaa tai ryhtyy harjoittamaan maatalouden ohella muuta yritystoimintaa.

  

Apua yritystuen hakemiseen

Leader-henkilökunta ohjaa yrittäjää tuen hakemisessa. Ohjaamme myös hakemiseen liittyvien lisäpalvelujen hankkimisessa.  Yritystukihakemusten liitteinä tarvittavien liiketoimintasuunnitelmien ja kannattavuuslaskelmien tekoon on saatavissa apua muun muassa Wirma -yrityspalveluilta ja ProAgria Etelä-Suomesta.

Hankintoja tehtäessä on aina selvitettävä kustannusten kohtuullisuus eli yleinen hintataso. Yli 3 000 € arvoisissa hankinnoissa on selvitettävä alueen hintataso puhelimitse, sähköpostitse, internetistä tai tarjouspyynnöin. Hintatason selvitys on dokumentoitava valintaperusteineen kirjallisesti. Selvitys lisätään Hyrrä-järjestelmään jo hankkeen hakuvaiheessa.

Leader-rahoituksen tukialueet

Leader Länsi-Saimaa ry:n kautta tukea voi hakea yrityksiin ja yleishyödyllisiin hankkeisiin, jotka toimivat Lappeenrannan maaseutualueilla, Lemillä, Luumäellä, Taipalsaarella tai Savitaipaleella. Alla olevaan alurajauskarttaan on piirretty Lappeenrannan kaupunkialueen rajat.

pdf

Liite 3 Kaupunki-maaseuturajaus Lappeenranta

Tiedostokoko: 2.96 MB
Lisätty: 05.02.2023