Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content
Tee ideastasi totta!

Jaa tämä artikkeli

Ohjeita hankkeen toteuttajalle

Leader -toimisto avustaa hankkeen toteuttajia kaikissa hankkeen vaiheissa. Rahoitusta saaneille hankkeille järjestetään koulutusta ja tarvittaessa koulutusta saa myös henkilökohtaisesti. Jos olet epävarma tai haluat neuvoja, ota yhteyttä Leader –toimistoon.

Lue rahoituspäätös huolellisesti läpi mieluiten yhdessä kirjanpitäjän kanssa. Anna myös rahoituspäätöksen kopio kirjanpitäjälle. Jos joku yksityiskohta mietityttää, ota yhteyttä Leader-toimistoon.

Tuki maksetaan jälkikäteen toteutuneiden kustannusten mukaan.

Maksatuksen hakeminen

Hae maksatusta pääsääntöisesti kaksi kertaa vuodessa. 

Maksatushakemus tehdään Hyrrässä. 

Ota yhteyttä Leader-toimistoon, jos tarvitset neuvoja maksuhakemuksen tekemiseen!

Tiedotusohje

Kaikessa materiaalissa, jota hankkeessa tuotetaan (kuten esitteet, raportit, oppaat, tiedotteet, julisteet, lehti-ilmoitukset ja internetsivut) on käytettävä 

  • EU-lippua ja maaseuturahaston tunnuslausetta: "Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin".
  • EU:n Leader-logoa. 
  • Lisäksi voit halutessasi käyttää ohjelmakaudelle 2014–2020 suunniteltua graafista ilmettä ja "maaseutu2020" -logoa, jonka löydät myös kuvapankista.

Mikäli logot puuttuvat, kustannuksia ei voida maksaa. Lehtihaastatteluissa on mainittava rahoittajana Leader Länsi-Saimaa ry.

Saat logot Maaseutu.fi-kuvapankista. Jos hankkeella on verkkosivusto, esitä sivustolla hankkeesta lyhyt kuvaus, josta käy ilmi hankkeen tavoitteet, tulokset ja EU:n rahoitusosuus.

Jos julkisen tuen kokonaismäärä ylittää 10 000 euroa, tuensaajan tulee sijoittaa toimea ja sille saatavaa EU-tukea esittelevä A3-kokoinen juliste näkyvälle paikalle, esimerkiksi rakennuksen sisääntuloalueelle.

Jos julkisen tuen määrä ylittää 50 000 euroa, tuensaajan tulee kiinnittää rakennuskohteen tai muun investoinnin yhteyteen tiedotuskyltti. Tiedotuskyltti tulee kiinnittää tuettuun kohteeseen riittävän näkyvälle paikalle: investoinnin yhteyteen, rakennuskohteeseen tai toimitiloihin. Saat kyltin Ely-keskukselta tai Leader-ryhmältä. Muokattava julistepohja tulee ladattavaksi Maaseutu.fi-verkkosivuille.