Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content
Tee ideastasi totta!

Jaa tämä artikkeli

Hakuprosessin vaiheet

 • Tutustu Viije tähe ratekian tiivistelmään ja painopisteisiin sekä valintakriteereihin.

 • Keskustele hankeideasta Leader Länsi-Saimaan henkilöstön kanssa ennen hakemuksen jättämistä. Käydään yhdessä läpi hankesuunnitelma, laskelmat, aikataulut sekä hakemukseen tarvittavat liitteet. Hankeidean työstämiseen ja lomakkeiden täyttämiseen saa opastusta ja apua Leader-toimistolta. Tutustu myös yleisimpiin kysymyksiin Leader –rahoituksesta. Varaa reilusti aikaa hankesuunnitelman työstämiseen. Toimita valmis hankesuunnitelma Leader Länsi-Saimaalle ennen varsinaisen hakemuksen jättämistä. 

 • Hakemus tehdään sähköisesti Hyrrä–palvelussa (hyrra.ruokavirasto.fi). Tutustu Hyrrän hakuohjeisiin etukäteen ja varmistaa, että kasassa on kaikki tarvittavat tiedot hakemuksen tekemistä varten.

  Hyrrään kirjaudutaan omilla pankkitunnuksilla. Tukityypistä riippuen tukea haetaan joko henkilötunnuksella (aloittavat yrittäjät) tai y-tunnuksella.

  Yhdistysten yhdistysrekisteriote tulee olla ajan tasalla. 

  a)   Y-tunnus haetaan verottajalta Y1-lomakkeella. Ilmoitus on maksuton ja ilmoitukseen tulee liittää kopiot perustamiskirjasta ja yhdistyksen säännöistä.
  b)   Yhdistysten ja yhteisöjen hakemukset: Yhdistyksen puheenjohtaja kirjautuu Hyrrään omilla pankkitunnuksillaan. Kun yhdistysrekisteri on ajan tasalla, puheenjohtaja pystyy asioimaan Hyrrässä yhdistyksen puolesta.
  Jos yhdistyksellä on kaksi allekirjoittajaa tai se haluaa valtuuttaa kolmannen henkilön tekemään hanke- tai maksuhakemuksen, tarvitsette suomi.fi -tunnukset. Tunnuksia haetaan  osoitteesta:  https://www.suomi.fi/valtuudet/ . Tällöin valitaan Maaseudun ja kalatalouden tukien ja korvaushakemusten hakeminen.
  •    Opastamme suomi.fi –tunnisteen hakemisessa ja Hyrrä-järjestelmän käytössä.

 • Hyrrä ohjaa melko hyvin tukihakemuksen teossa. Muista kuitenkin seuraavat asiat:
  a) Valitse, että haluat hakea rahoitusta Leader-ryhmältä.
  b) Valitse, mitä tukea haluat hakea. Jos et tiedä, ota yhteyttä meihin. Tämä valinta ratkaisee, millaisia kysymyksiä Hyrrä seuraavaksi kysyy. Jos tukimuodon vaihtaa myöhemmin, sen jälkeen täytetyt tiedot pitää syöttää uudelleen.
  c) Hakuvaiheessa määritellään, haetaanko maksatusta todellisten kustannusten, laskennallisten kustannusten vai kertakorvauksen perusteella. Laskennallisista kustannuksista käytössä ovat 19 % ja 40 % mallit (flat rate). Kertakorvaus soveltuu parhaiten hankkeeseen, jossa on selkeä ja helposti todennettava lopputulos.  

 • Hanketta ei saa aloittaa, ennen kuin hakija on saanut ilmoituksen hakemuksen vireilletulosta. Ennen ELY-keskuksen virallista rahoituspäätöstä hakija toteuttaa hanketta omalla riskillään.

 • Vireilletulopäivästä lähtien hankkeelle voi omalla riskillä kerryttää kustannuksia.

 • Leader-hallitus arvioi hankkeen valintakriteereihin sekä tarveharkintaan pohjautuen.

 • Hakijalle ilmoitetaan hallituksen päätöksestä.

 • Hankkeen käsittely etenee Hyrrässä ja hakija saa virallisen päätöksen.

Hyrrä logo

Tutustu Hyrrä-järjestelmään

Hyrrä-järjestelmä on työkalu rahoituksen hakijalle sekä toimii tukijärjestelmänä koko hankkeen ajan. Tutustu huolellisesti sen toimintoihin ja kysy tarvittaessa apua toimistoltamme.