Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Leader-toimintaa oman asuinseudun parhaaksi.

Leader- toiminta on paikallista kehittämistä oman asuinseudun parhaaksi. Asukkaat, yritykset ja yhteisöt kehittävät omaa toimintaympäristöään ja toimintaansa.

Leader Länsi-Saimaa

Leader Länsi-Saimaa on Lappeenrannan seudulla toimiva Leader-yhdistys, jonka toiminta-alueeseen kuuluvat Lappeenrannan kaupunki sekä Lemin, Luumäen, Savitaipaleen ja Taipalsaaren kunnat. Leader-rahoitusta ei myönnetä Lappeenrannan kaupunkikeskustan alueelle.

Leader Länsi-Saimaalta voi hakea tukea

  • yleishyödyllisiin investointi- ja kehittämishankkeisiin
  • pienyritystoiminnan käynnistämiseen, kehittämiseen ja investointeihin
  • yritysryhmähankkeisiin ja elinkeinollisiin yhteistyöhankkeisiin
  • koulutus- ja tiedonvälityshankkeisiin
  • alueiden välisiin ja kansainvälisiin hankkeisiin

Tule mukaan toimintaan!

Pääset vaikuttamaan asuinympäristöäsi koskeviin asioihin ja siihen, miten aluettamme tulevaisuudessa kehitetään.
Paikallista kehittämistyötä tekevien ihmisten verkosto on innostunut ja kansainvälinen.

Poimintoja Facebookista

496854927012452_623239463314372
29.09.2023
Tänä kesänä on rakennettu pörriäisille ja sorsille pesiä, perustettu niittyjä ja tehty myös ympäristötaidetta! Meidän jälkemme - luonnosta voimaa -hankkeen tapahtumissa osallistujat ovat innostuneet tekemään jotakin konkreettista luonnon hyväksi. Lue lisää jutusta. Sunnuntaina järjestetään Taipalsaarella Jatkuvan kasvatuksen metsäretki, jossa tutustutaan luonnonmukaisesti uudistuvan metsän mahdollisuuksiin. Vilkkaan kesän jälkeen hankevetäjä Henri lomailee lokakuussa.
496854927012452_621164423521876
25.09.2023
Tervetuloa tutustumaan käytännönläheisesti jatkuvan kasvatuksen metsänhoidon menetelmiin. Retkellä tutustutaan metsäkuvioihin, joissa on siirrytty päätehakkuuseen tähtäävästä kasvatusmenetelmästä jatkuvan kasvatuksen metsänhoitomenetelmiin. Jatkuvalla kasvatuksella eli jatkuvapeitteisellä metsänkasvatuksella tarkoitetaan metsänhoitoa, jossa metsä pysyy peitteisenä eikä sitä uudisteta avohakkuun keinoin. Menetelmä on yleistymässä Suomessa ja sillä tähdätään muun muassa metsätulojen tasaisempaan virtaan, tukkipuuosuuden kasvattamiseen metsän myynnissä, virkistys- ja luontoarvojen säilyttämiseen sekä metsänuudistuksesta johtuvien kustannusten vähentämiseen. Metsänkasvatuksen monipuolistamisesta voi löytyä ratkaisuja myös metsätuhojen kuten kirjanpainajan leviämisen ehkäisyyn. Retken oppaina toimivat metsänomistajan edustaja Eeva Kurenniemi sekä metsänhoitaja ja yrittäjä Jussi Saarinen Metsätietopalvelu Silmusta. Retken aikana käydään erilaisilla metsäkuvioilla, joissa esitellään jatkuvan kasvatuksen metsänhoitoa niin talouden, virkistyskäytön kuin luontoarvojenkin näkökulmista. Retken pituus maastossa kävellen on noin 2 km. Pukeutuminen sään mukaisesti. Sopivat jalkineet ovat tukevat kengät tai kumisaappaat. Kokoontuminen Kurenniemen tilalla (Kurenniementie 274). Retken päätteeksi on aikaa keskustelulle kahvi- ja teekupposten ääressä. Ajankohta: Sunnuntai 1.10.2023 klo 12 (kesto n. 2h). Paikka: Kurenniemen tila, Kurenniementie 274, Taipalsaari Retken järjestävät: - Eeva Kurenniemi ja Anna Vuori, Osuuskunta Kurenniemen Talo - Leader Länsi-Saimaa, Meidän jälkemme – luonnosta voimaa
496854927012452_621156936855958
25.09.2023
Nuorten Kipinärahaa voi hakea nuorten yritystoimintaan, yrityskokeiluihin ja nuorten yhteisiin projekteihin. Tämän vuoden viimeinen Kipinäraha-haku päättyy lauantaina 30.9. Kipinärahaa voivat hakea 13-28 -vuotiaat nuoret. Kipinärahaa haetaan nettilomakkeella, joka löytyy nettisivuiltamme. https://leaderlansisaimaa.fi/nuorten-kipinarahat/haku Kipinärahaa ovat saaneet myös Pulpin Puuhapojat, jotka alla olevassa julkaisussa kertovat omasta yritystoiminnastaan. Nuorten yrittäjien yhteistyöhön puolestaan kannustaa Nuorten yrityshubi-hanke, jota toteuttaa Länsi-Saimaan 4H-yhdistys.