Kansainväliset Amaze Me Leader -kisaajat ajavat Saimaan ympäri 13.-20.8.

TIEDOTE 10.8.2017 - JULKAISUVAPAA

Kansainväliset Amaze Me Leader -kisaajat ajavat Saimaan ympäri 13.-20.8.

Amaze Me Leader 2017 –seikkailu järjestetään 13.-20.8., jonka aikana 18-29 –vuotiaat nuoret aikuiset Suomesta sekä eri puolilta Eurooppaa kiertävät Saimaan ympäri tutustuen alueen maaseutuyrityksiin ja hankkeisiin, jotka ovat kehittäneet toimintaansa Leader-rahoituksen avulla. Osallistujia on noin 60 ja he tulevat Suomesta, Skotlannista, Latviasta sekä Virosta.

Amaze Me Leader –seikkailu on suomalaisten kehittämä tapa innostaa nuoria osallistumaan maaseudun kehittämiseen omilla ideoillaan, tutustuttaa kansainvälisyyteen sekä esitellä Leader-toimintaa. Ensimmäisen kerran Amaze Me Leader järjestettiin vuonna 2011.

Tänä vuonna järjestelyissä on mukana viisi suomalaista Leader-yhdistystä, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK sekä Maaseutuverkosto. Tapahtuman kohteet Etelä-Karjalassa ovat Leader Länsi-Saimaan alueella ja Kymenlaaksossa Pohjois-Kymen Kasvun alueella. Etelä-Savon seikkailukohteet ovat Piällysmiehen, Rajupusun sekä Veej´jakajan toiminta-alueilla.

Televisiosta tutun Amazing Race –kilpailun tavoin osallistujat jaetaan joukkueiksi, jotka liikkuvat Amaze Me Leader –tunnuksin varustetuilla autoilla. Pohjois-Kymen Kasvun alueella Kouvolassa sekä Iitissä seikkaillaan maanantaina 14.8. Leader Länsi-Saimaan alueella eli Lappeenrannan seudulla joukkueet kisaavat lauantaina 19.8.

Kilpailijoille järjestettyjen toimintarastien tarkoituksena on kertoa suomalaisesta Leader-toiminnasta, yrittäjyydestä ja suomalaisen maaseudun erityispiirteistä. Joukkueiden yhtenä tehtävänä on dokumentoida näkemäänsä ja kokemaansa. Kilpailun etenemisestä kuvin, sanoin ja videoin kerrotaan Amaze Me Leaderin sekä järjestäjien some-kanavilla. Kilpailun päivityksiä voi etsiä eri some-kanavista myös tunnuksella #amazemeleader.

Lisätiedot

Leader Länsi-Saimaa ry:
Juri Savtschenko, p. 045 214 9412, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
www.leaderlansisaimaa.fi

Pohjois-Kymen Kasvu ry:
Evita Reitti, p. 040 586 1134, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Jarno Leinonen, p. 0400 545 768, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
www.pohjois-kymenkasvu.fi

Maatalouden ja maaseudun tukien verkkoasioinnissa katko elokuun loppupuolella

Maaseutuviraston tiedote 26.4.2017

Maaseutuviraston tietojärjestelmissä ja sähköisen asioinnin palveluissa on käyttökatko aikavälillä 17.8.–4.9.2017. Käyttökatko liittyy laajempaan IT-ympäristön uudistamiseen, eikä katko koske pelkästään Mavin tietojärjestelmiä. IT-ympäristön uudistaminen on välttämätöntä tehdä, jotta varmistetaan tietojärjestelmien ja asiointipalveluiden luotettava käyttö.

Hyrrä-asiointipalvelu ei ole käytettävissä

Katko vaikuttaa maaseudun kehittämistukien sähköiseen asiointiin, sillä Hyrrä-asiointipalvelu ja hakemusten käsittelyyn tarvittava tietojärjestelmä eivät ole katkon aikana käytettävissä. Hakijat eivät siis voi sähköisesti hakea tukia eivätkä viranomaiset voi niitä käsitellä tai tehdä päätöksiä. Käsiteltävänä olevien hakemusten lisätietopyyntöjä ei voi lähettää eikä niihin voi vastata. Katkon aikana ei myöskään makseta tukia.

Hyrrä-palvelussa haetaan ja käsitellään maaseudun yritystuet ja kehittämishankkeet, maatalouden investointituet ja nuoren viljelijän aloitustuet sekä neuvontakorvaus. Lisäksi Euroopan meri- ja kalatalousrahaston tuet haetaan Hyrrän kautta. Sähköisen asioinnin osuus on näissä tuissa noin 60–100 prosenttia tukimuodosta riippuen.

Tukihakemuksen saa vireille paperilomakkeella

Yritys- ja hanketukihakijoiden tulee huomioida, että tuetut toimet voi aloittaa, kun hakemus on tullut vireille. Jos hakijalla on tarve saada hakemus vireille katkon aikana, hakemuksen voi toimittaa paperilomakkeella ELY-keskukseen tai Leader-ryhmään. Maksuhakemuksen toimittaminen paperilla ei käytännössä nopeuta maksun käsittelyä, joten maksuhakemus kannattaa toimittaa joko ennen katkoa tai katkon jälkeen sähköisesti.

ELY-keskukset ja Leader-ryhmät ohjeistavat hakijoita tarkemmin esimerkiksi siitä, milloin hakemus pitää viimeistään tehdä sähköisessä asioinnissa, jos se halutaan käsiteltävän ennen katkoa.

Myös maatalouden investointitukihakemuksen saa vireille paperilomakkeella, mutta tuettua toimea ei saa aloittaa ennen tukipäätöstä. Investointitukipäätökset tehdään joka tapauksessa vasta tukijakson päätyttyä lokakuun lopun jälkeen. Nuoren viljelijän aloitustuen tukihakemus tulee olla vireillä ennen tilanpidon aloittamista, joten jos tilakauppa on ajankohtainen juuri katkon aikana, tulee hakemus toimittaa hyvissä ajoin ennen katkoa sähköisesti tai tarvittaessa paperilomakkeella katkon aikana.

Neuvontakorvauksen ennakkoilmoitus etukäteen, jos mahdollista

Neuvontakorvausta hakevien neuvojien tulee jättää neuvontakorvauksen maksuhakemukset ennen katkoa niissä tapauksissa, joissa kuuden kuukauden aikaraja ennakkoilmoituksen ja maksuhakemuksen välillä on kulumassa umpeen.

Katkon aikana tapahtuvista neuvonnoista on varminta tehdä ennakkoilmoitus ennen katkon alkamista. Tällä hetkellä on vielä selvitettävänä, onko mahdollista jättää ennakkoilmoitus katkon aikana sähköpostin liitteenä tai kirjeitse ELY-keskukseen. Tämä mahdollistaisi sen, että viljelijän akuutista tarpeesta lähtevää neuvontaa voi antaa myös katkon aikana.

Vipu-palvelussa ei voi selata tietoja katkon aikana

Viljelijöiden verkkoasiointipalvelu Vipu ei ole käytettävissä katkon aikana. Vipu-palvelussa ei ole käynnissä hakuja kyseisenä aikana eikä käyttökatko vaikuta viljelijätukien maksuaikatauluun.

Käyttökatkon vaikutuksista eläinten rekisteri-ilmoituksiin tiedotetaan erikseen myöhemmin.

Vaikutuksia myös koulujakelun sekä tuonti- ja vientitodistusten asiointiin

Koulujakelujärjestelmän Nekka-asiointipalvelussa asiakkaat eivät pysty käyttökatkon aikana laatimaan tukihakemuksia, rekisteröimään uusia toimipisteitä tai lähettämään lukuvuositietoja. Omia tietoja ei pysty myöskään tarkastelemaan asiointipalvelussa. Asiakkaat voivat halutessaan lähettää tukihakemukset, toimipisteiden rekisteröinnit ja lukuvuositiedot paperilomakkeilla, mutta niitä ei pystytä kuitenkaan käsittelemään käyttökatkon aikana.

Käyttökatko tulee vaikuttamaan myös tuonti- ja vientitodistusten hakemiseen, myöntämiseen ja käyttöön. Asiasta tiedotetaan tarkemmin myöhemmin.

Lisätietoa Maaseutuvirastosta:

Hyrrä-asiointipalvelu:
Yksikön johtaja Keijo Yli-Hukkala, 0295 31 2343

Nekka-asiointipalvelu:
Ylitarkastaja Jenni Anttila, 0295 31 2437

Sähköpostit: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Pk-yrittäjät saavat jatkossa yritystukea myös kierrätyskoneiden hankintoihin

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote  30.3.2017 

Valtioneuvosto on 30.3.2017 hyväksynyt maaseudun yritysrahoitusta koskevan asetusmuutoksen. Jatkossa maaseutualueilla sijaitsevat pk-yritykset voivat hakea yritysrahoitusta käytettyjen koneiden ja laitteiden hankkimiseen. Täsmennykset ja muutokset ovat lainsäädäntöä selkeyttäviä ja niillä yhdenmukaistetaan käytäntöjä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014–2020 yritysrahoituksen sekä muun julkisen rahoituksen välillä. Muutokset tulevat voimaan 1.4.2017.
– Asetusmuutoksen jälkeen investointeja voidaan tehdä monipuolisemmin ja resursseja säästäen, toteaa ylitarkastaja Juuso Kalliokoski maa- ja metsätalousministeriöstä.
Käytetyn tekniikan hankkimiselle pitää olla selkeät perustelut. Pääosa rahoituksesta suunnataan edelleen uusien koneiden ja laitteiden hankkimiseen.

Maaseudun yritysrahoituksella on huomattava vaikutus maaseutualueiden pienten ja keskisuurten yritysten uudistumiselle ja kilpailukyvylle ja sillä edistetään myös työllisyyttä. Rahoituksen tavoitteena on monipuolistaa yritysrakennetta ja lisätä maaseudun elinvoimaa. Suomi rahoittaa osan tuesta ja osa saadaan EU:n maaseuturahastosta.

Maaseutuohjelman yritysrahoituksen avulla moni aloittava tai toimintaansa kehittävä pk-yritys voi ponnistaa eteenpäin kotimaassa tai kansainvälisille markkinoille.
– Ohjelman toteutus on käynnistynyt vauhdikkaasti. Noin 70 miljoonan euron tuen kannustamana pk-yritykset ovat panostaneet investointeihinsa 200 miljoonaa euroa yksityistä rahoitusta. Uusia yrityksiä on perustettu ja käynnissä on lähes 300 miljoonan euron rakentamis-, kone- ja laiteinvestoinnit sekä näitä koskevat toteutettavuustutkimukset, kertoo Kalliokoski.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
ylitarkastaja Juuso Kalliokoski, p. 029 516 24 70, juuso.kalliokoski(at)mmm.fi

Leader -rahoituksen  suuntaaminen 1.9.2017 lähtien

Leader Länsi-Saimaa ry  suunnataa Leader-rahoituksen  tuenhakijoille  1.9.2017 lähtien toistaiseksi elinkeinollisiin kehittämishankkeisiin ja yritystukiin sekä yhteisöllisiin teemahankkeisiin.

 

Hankerekisteri on julkaistu

 

Maaseutuviraston ylläpitämä hankerekisteri on julkaistu osoitteessa www.maaseutu.fi.

Hankerekisteristä löydät tiedot Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta ohjelmakaudella 2014–2020 rahoituksen saaneista hankkeista ja yritystuista.

 

Hankerekisteristä voit selata esim. oman alueesi Leader- ryhmän tai Ely- keskuksen rahoittamia hankkeita tai voit hakea tietoa tietyn aihepiirin hankkeista. Hankerekisteristä saa tiedot hankkeiden kokonaisrahoituksesta. Kokonaisrahoitus sisältää hankkeen saaman tuen ja yksityisen rahoituksen. Tuesta osa on kansallista rahoitusta ja osa rahoituksesta tulee EU:n maaseuturahastosta.

 

Rekisterin tiedot päivittyvät kerran vuorokaudessa. Paperipäätöksen saaneiden hankkeiden tiedot päivitetään rekisteriin myöhemmin.

Ota yhteyttä
  • Yhteystiedot

   Kipparinkatu 1
   53100 Lappeenranta
   Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
   Katso kaikki yhteystiedot

   Seuraa myös

   Facebook 

  • Liity jäseneksi

   Täytä jäsenlomake